One

Senin, 18 Februari 2013

Untuk Memberi Nama Bayi Jawa

By 18.21
A

ADIHARJA : Unggul keselamatannya
ADINATA : Paling unggul
AGUNG : Mulia; besar; luhur
AJI : Kesaktian; hikmah; luhur
ANA : Ada
ARAWINDA : Teratai
ARINI : Yang senantiasa muda
ARIANI : Berhati muda
ASTUTI : Dipuji
AWAN : Waktu siang hari

B

BADA : Hari raya
BADRUN : Tingkat rumah yang dalam tanah
BAKDA : Permulaan
BAMBANG : Tampak luas membentang, sebutan ksatria dari desa
BANDINI : Yang mempunyai kesejukan
BANU : Air bersih
BELA : Mempertaruhkan
BUDI : Baik, bijak
BISMA : Sangat luar biasa
BHAGASKARA : Matahari

C

CAHYADI : Sinar yang indah
CAKRA : Senjata bundar bergerigi dan sangat tajam
CAKRAWALA : Tempat bintang-bintang
CANDRIKA : Redupnya sinar rembulan
CANDRARINI : Rembulan yang terang
CECEP : Menghisap
CIKAL : Asal mula
CITA : Kain pendek
CINDE : Kain sutera berbunga
CATURANGGA : Tersusun lengkap

D

DALIANI : Terselubung petunjuk
DALIANTI : Tidak suka banyak petunjuk
DALIMAH : Kata hati
DARAPUSPITA : Gadis berbunga
DARYANI : Berhias budi yang baik
DIANTI : Tidak menyukai keistimewaan
DIAN : Lampu, penerangan, pelita
DIMAS : Yang terkasih
DIGDAYA : Sakti, penakluk

E

EDI : Sangat baik, indah, sedap dipandang
ELIYANI : Kebangkitan
ENDAH : Sedap dipandang
ERI : Tajam
ERIANTI : Berhati tajam
ESTININGTYAS : Keinginan hatinya baik
EMAN : Sayang
ENDRA : Pangeran, tampan
ESTU : Sungguh-sungguh
ELOK : Cantik

G

GADA : Tongkat pemukul
GALIH : Inti; hati
GALANG : Membuat, menggerakkan
GALUH : Perak; intan
GARA : Laut
GELIS : Cepat, segera
GUSTI : Yang kuasa
GUNAWAN : Pria berguna
GUNADI : Baik kegunaannya
GESANG : Hidup

H

HARDI : Tinggi
HARJA : Selamat
HAWA : Udara dingin

I

IBRIT : Berlari cepat
IDAM : Keinginan
INDRI : Cantik
INDRIANI : Terselubung kecantikan

J

JABAL : Mengubah
JAGA : Bersiaga
JANI : Obat
JAGARAGA : Menjaga keselamatan
JARWA : Mempunyai arti
JAGAPATI : Menjaga kesehatan
JATMIKO : Sopan santun
JINDRA : Nada yang indah
JUMARI : Selalu cocok
JAYADI : Selalu unggul

K

KAJEN : Dihargai
KARIMAN : Tertinggal dengan selamat
KANI : Terbaik
KARSANI : Terselubung keinginan
KARTIKA : Bintang
KARTINI : Kegiatan terselubung
KASMIRAH : Pandai
KINASIH : Sangat dikasihi
KUSUMA : Bunga
KEMBA : Bosan

L

LABUH : Membela, menyampaikan maksud
LANJAR : Bertubuh jenjang
LILA : Rela, ikhlas
LINTANG : Bintang
LUKITA : Yang berhati tegak
LISAH : Minyak
LULUH : Berhati lunak
LULUT : Jinak
LOLA : Tidak berbapak dan beribu
LUWES : Serba menarik

M

MAHESA : Kerbau
MAKARA : Ketam
MAYA : Mana
MEGA : Bayangan
MINA : Awan
MULYA : Sahabat
MULYANTO : Dalamnya mulia
MULYONO : Mempunyai kemuliaan
MARGANA : Memiliki jalan
MAKUTA : Mahkota

N

NARDI : Kumpulan orang baik
NARI : Menawarkan
NASTITI : Teliti
NINI : nenek
NIYAGA : Penabuh gamelan
NIRIMA : Menerima apa adanya
NYATA : Berkemampuan; terbukti
NYANA : Mengira, menyangka

P

PADU : Cekcok, perang mulut
PANDEGA : Pemuka
PANGESTU : Memperoleh berkah dan restu
PARMAN : Di antara yang selamat
PRAYOGA : Baik
PRIYA : Laki-laki
PURWATI : Mengutamakan hati
PUTRI : Perempuan; anak perempuan
PURWASTUTI : Mengutamakan pujian
PURBA : Perintah

R

RADA : Agak
RADEN : Bangsawan Jawa
RANGGA : Pegawai kerajaan
REJA : Ramai
RINA : Siang
RUPAKA : Merawat
REMA : Rambut
RURUH : Pendiam dan lembut
RATRI : Malam
RUPADI : Baik perwujudannya

S

SABAN : Tenang, tidak mudah
SANTOSA : Kuat dan sejahtera
SAPTA : Tujuh
SEKAR : Bunga
SELA : Batu; permata
SUCI : Bersih dari kotoran
SUKMA : Roh
SURA : Pemberani, bulan pertama hijriah
SURYONO : Bagaikan matahari
SUWARDI : Memancarkan dengan indah

T

TARI : Anjuran, tawaran
TARUB : Lumbung padi
TEGUH : Mantap
TIRTA : Air
TRESNA : Mencintai
TRI : Tiga
TUKUL : Tumbuh
TULUS : Ikhlas
TURMUKTI : Menerima kamuliaan
TUTUH : Celaan

U

ULUNG : Hitam
UMBAR : Melepaskan
UNGGUL : Pemenang
UPADI : Mencari

W

WAGAL : sedang
WANA : Hutan
WAWAN : Berjumpa
WAYU : Basi
WARSITA : Pesan
WIBAWA : Berkekuatan
WULAN : Bulan
WURI : Yang ada di belakang
WUSANA : Pada akhirnya
WYAKTA : Nyata dan pasti

Y

YASAN : Milik sendiri
YAYU : Kakak perempuan
YAYI : Adik
YEKTI : Pasti; benar
YUWA : Muda